• LFM Lębork
  LFM Lębork
 • LFM Lębork
  LFM Lębork
 • LFM Lębork
  LFM Lębork
 • LFM Lębork
  LFM Lębork
 • Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork
 • Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork
 • FM Lębork
  FM Lębork
 • FM Lębork
  FM Lębork
 • FM Lębork
  FM Lębork
 • FM Lębork
  FM Lębork
 • FM Lębork
  FM Lębork
 • LFM
  LFM
 • LFM
  LFM
 • LFM
  LFM
 • LFM
  LFM
 • LFM
  LFM
 • LFM
  LFM

Zaproszenie na XXIII Walne Zebranie Członków LSJ

 Zapraszenie dla pani - Sylwii Skroś - na XXIII Walne Zebranie Członków Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła, które odbędzie się w salce św. Franciszka  w  Domu Parafialnym:

18.00  –  msza św. w kościele św. Jakuba Ap. w intencji członków LSJ

18.45 –   początek obrad (jeżeli zbierze się co najmniej połowa członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia) lub godz. 19.00 (bez względu na liczbę obecnych).

Propozycja  porządku obrad:

 1. Modlitwa o. Proboszcza na rozpoczęcie obrad.
 2. Przywitanie i przyjęcie porządku obrad WZC.
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie zarządu LSJ z pracy za 2023 rok:
 1. działalność merytoryczna, 
 2. sprawozdanie finansowe.
 1. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia dla o. Roberta Wołyńca..
 2. Sprawozdanie i wnioski komisji rewizyjnej LSJ.
 3. Dyskusja nad sprawozdaniami i rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla zarządu oraz Komisji rewizyjnej z tytułu pracy w 2023 roku
 4. Ustalenie wariantu wyboru prezesa Stowarzyszenia na kadencję 2024 -2028:
 5. Ustalenie liczby członków zarządu Stowarzyszenia

(§ 22 Statutu dopuszcza  od 5 do 9 osób, łącznie z prezesem).

 1. Wybory w głosowaniu tajnym prezesa i zarządu, uwzględniając przyjęty wariant wyboru prezesa.  
 2. Wybory w głosowaniu tajnym komisji rewizyjnej (3 osoby).  
 3. Dyskusja nad kierunkami działalności Stowarzyszenia w kadencji 2024-2028
 4. Przyjęcie wniosków z dyskusji.
 5. Modlitwa i błogosławieństwo prezbitera, zakończenie obrad.

                             

Użytkowników online:
Wszystkich odwiedzin: 6329609
X

Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com