• LFM Lębork
  LFM Lębork
 • LFM Lębork
  LFM Lębork
 • LFM Lębork
  LFM Lębork
 • LFM Lębork
  LFM Lębork
 • Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork
 • Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork
 • FM Lębork
  FM Lębork
 • FM Lębork
  FM Lębork
 • FM Lębork
  FM Lębork
 • FM Lębork
  FM Lębork
 • FM Lębork
  FM Lębork
 • LFM
  LFM
 • LFM
  LFM
 • LFM
  LFM
 • LFM
  LFM
 • LFM
  LFM
 • LFM
  LFM

BURMISTRZ odpowiada młodym

2006-08-24

Sylwia Skroś: Podczas wywiadu przeprowadzonego dla FM w 2003 roku wspominał Pan o planach budowy wiaduktu i losach domu handlowego „Jantar”. Efekt jest już widoczny. Proszę dokonać podsumowania najważniejszych przedsięwzięć w mieście zrealizowanych podczas Pańskiej kadencji w Ratuszu.

Witold Namyślak :Działania samorządu w okresie ostatnich 4 lat były wielotorowe, z dużym naciskiem na ważne dla funkcjonowania miasta inwestycje.

Po ustabilizowaniu budżetu miasta w pierwszym roku kadencji władze samorządowe konsekwentnie zwiększały środki przeznaczane na inwestycje. Te największe to: modernizacja oczyszczalni ścieków rozpoczęta pod koniec 2002, zakończona została wiosną 2005 roku, budowa tunelu wraz z modernizacją ul. Zwycięstwa – prace rozpoczęły się wiosną 2004r. a zakończyły 30 listopada 2005r. czy finalizowana właśnie budowa hali sportowej (początek prac lipiec 2005r.).

Przy realizacji tych inwestycji korzystaliśmy ze środków zewnętrznych: Ekofunduszu - 8 mln zł bezzwrotnej dotacji, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 3 mln zł pożyczki umarzalnej w 50%, Urzędu Marszałkowskiego 2,881 mln euro, Phare 2002 – 2,090 mln euro, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - 4,116 mln zł. Korzystamy również ze środków UE w ramach innych funduszy np. Interreg IIIB „FEM – Centrum Aktywizacji Zawodowej Kobiet”, Interreg IIIC – „SusSET - Wspieranie Rozwoju Małych Miast” czy „e-zdrowie dla regionów – zintegrowane struktury opieki zdrowotnej w Rejonie Morza Bałtyckiego” realizowany przez lęborski szpital.

Na początku tego roku rozpoczęliśmy budowę budynku komunalnego dla 63 rodzin. Każdego roku miasto buduje i remontuje kilka dróg miejskich, oświetlenie uliczne. Od 2003 roku wybudowane lub wyremontowane zostały ulice, m.in.: Beniowskiego, Kukuczki, Boh. Westerplatte „B”, Bat. Chłopskich, Spokojna, Dębowa, Klonowa, 3 Maja, Marusarzówny, Władysława IV, Cisowa, Kilińskiego, Staromiejska-zaplecze, Wyspiańskiego, Śląska, Mazurska, odcinek Głowackiego, Glinianej, Kościuszki, Kolonii, 1 Maja, czy w ostatnim czasie Spółdzielczej. W latach 2003-2006 wybudowano lub zmodernizowano oświetlenie m.in. przy ulicach: Poznańskiej, Mazurskiej, Artylerzystów, Kanałowej, Boh. Westerplatte „B”, Zwycięstwa-bis, Leg. Polskich-Słowackiego, Wielkopolskiej, Głowackiego, Spokojnej, Kaszubskiej, Pomorskiej i innych.

Przygotowujemy się do realizacji rewitalizacji śródmieścia Lęborka. Kończą się prace nad planem szczegółowym zagospodarowania śródmieścia, który umożliwi zagospodarowanie wolnych przestrzeni a także określi ewentualne kierunki zabudowy i modernizacji. W ramach tych prac nastąpi modernizacja mostu w ulicy Waryńskiego, poprawa nawierzchni i przywrócenie wyglądu starych, bocznych uliczek: Basztowej, Derdowskiego, Przymurnej, Przyzamcze, Curie-Skłodowskiej, likwidację wymiennikowi przy ul. Kard. Wyszyńskiego, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i linii c.o. w śródmieściu wraz z odbudową uliczek m.in. M. Reja, Orzeszkowej, Armii Krajowej i innych. Centrum miasta winno stać się chlubą i wizytówką naszego miasta.

S.S: Czy zdaniem burmistrza można mówić o pewnym fenomenie Lęborka, pod względem zachęcania przedsiębiorców do realizacji nowych inwestycji w naszym mieście?

W. N: Zadaniem samorządu w tym zakresie jest stworzenie zachęt, sprzyjających warunków działalności biznesu, w tym zapewnienie infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania firm. Stworzona infrastruktura to niewątpliwie atut w ofercie inwestycyjnej miasta. Inwestor, który zdecydował się wejść do Lęborka otrzymuje pomoc i wsparcie przy spełnianiu niezbędnych procedur prawnych (pozwolenia, decyzje administracyjne). W 2005 roku Rada Miejska przyjęła program Lębork Miastem Przyjaznym dla Przedsiębiorczych oraz wprowadziła zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców, którzy decydują się na rozwój, modernizację firmy, tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozpoczynających działalność. Wiele rodzimych firm prowadzi prace modernizacyjne, rozbudowało lub zmieniło swoje siedziby, rozszerzyło produkcję. Weszły nowe firmy: Laurin Seafood, e-Lakiernia… Po uchwaleniu planu zagospodarowania Osiedla Wschód część terenów w pobliżu obwodnicy i przyszłej drogi ekspresowej też zostanie udostępnionych pod inwestycje gospodarcze. Będzie to około 45 ha. To może być nowy impuls do rozwoju gospodarczego naszego miasta.

S.S: W działalności skierowanej na rzecz miasta zamiast słowa reklama używa się "promocja". Proszę podać przykłady nietypowego sposobu , którym UM starał się promować miasto na zewnątrz.

W.N: Promocja jest pojęciem bardzo pojemnym, w działaniach promocyjnych mieszczą się imprezy zwł. te wykraczające zasięgiem, oddziaływaniem poza miasto czy jego mieszkańców jako adresatów – można tu wymienić Święto Miasta i Jarmark św. Jakuba, Ogólnopolski Konkurs Literacki im. M. Stryjewskiego czy też Maraton Ekologiczny pam. T. Hopfera. Promocją jest też fakt przyznania Lęborkowi Nagrody - Dyplomu Europy przez Radę Europy. Jest to tak prestiżowa nagroda, że odnotowana została przez media, a Lębork postrzegany jest jako miasto otwarte, europejskie, potrafiące korzystać z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Uczestnicząc w projektach z udziałem wielu partnerów polskich i zagranicznych współpracujemy także na tym polu, wymieniając się materiałami i zamieszczając na stronach internetowych linki do stron partnerów. Będąc członkiem stowarzyszeń, np. Międzynarodowego Związku Hanzy – uczestniczymy w corocznych zjazdach Hanzy, podczas których szeroka reprezentacja miasta – zespoły, twórcy prezentują swój dorobek przed międzynarodową publicznością.

Prowadzimy promocję miasta pod hasłem Wybierz Lębork. Pod hasłem tym prowadzimy też wielojęzyczną stronę internetową, na której staramy się pokazać atuty naszego Miasta pod hasłami: Odwiedź, Zainwestuj, Zamieszkaj.

S.S: W każdym serwisie informacyjnym znaleźć można „Ściągę z kultury”, czyli przegląd najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Jakie jest według Pana „Danie miesiąca”, w którym twórcy polecają Czytelnikom kulturalne nowości – książka, płyta, film, wystawa...

W.N: Z aktualnych, lokalnych wydarzeń kulturalnych polecam bardzo ciekawą wystawę w lęborskim Muzeum prezentującą historię obyczajów związanych z codziennym życiem i higieną w minionych stuleciach. Warto nadmienić, że wystawa zorganizowana została w ramach europejskiego projektu Cultourest. Lubię powieści Johna Grishama. Polecam jedną z ostatnich powieści tego pisarza, thriller pt. „Wielki gracz”.

S.S: Proszę wymienić sposoby walki z bezrobociem, bo jak wiadomo nie wszystkim samorządom to się udaje?

W.N: Wytworzenie korzystnego klimatu dla miejscowej gospodarki ma wpływ także na sytuację na rynku zatrudnienia. Jeżeli przedsiębiorcy skorzystają z zachęt do otwierania czy rozwijania istniejących firm, owocuje to ożywieniem na rynku pracy. Ściśle współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy. Bezrobocie jest ciągle bardzo poważnym problemem, a jednocześnie nie sposób nie zauważyć pewnej niewielkiej, ale stałej tendencji spadkowej począwszy od początku 2003 roku. Wpływ na te tendencje mają lęborskie inwestycje, powstanie nowych firm, a także pozyskiwanie przez PUP znacznych środków finansowych na aktywizację bezrobotnych zarówno z Funduszu Pracy jak i ramach projektów, w tym unijnych. Ważna jest też aktywność samych bezrobotnych. Obserwowane symptomy budzą ostrożny optymizm, choć oczywiście problem bezrobocia jest nadal ogromny.

S.S: Pytanie od „kuchni”...Konkurentów na fotel Burmistrza stale przybywa. Jakie są Pańskie zamierzenia, wskazówki odnośnie tegorocznych wyborów?

W.N: Jestem burmistrzem, a nie kandydatem na to stanowisko więc pierwszoplanowe są dla mnie problemy i bieżące sprawy naszego miasta. Decyzji o ewentualnym udziale w kampanii wyborczej jeszcze nie podjąłem.

S.S: Proszę o rozwiniecie słów piosenki Mieczysława Szcześniaka: „kochaj tak, jakby cię nigdy nikt nie zranił, a tańcz tak, jakby nikt nie patrzył, śmiej się tak, jak tylko dzieci śmieją się, żyj tak, jakby tu było niebo”.

W.N: Nie krzywdź innych. To co robisz, rób najlepiej jak umiesz.

Użytkowników online:
Wszystkich odwiedzin: 6354426
X

Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com