• Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork

  Eventy, moda, nowości

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Modele i Modelki – ikony piękna

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Tylko z faktami - świat zdobywamy!

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Wydarzenia muzyczne, koncerty

Lasy Państwowe wesprą drogowe inwestycje

Wicestarosta Lęborski Edmund Głombiewski spotkał się z Dyrektorem

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Bartłomiejem Obajtkiem
i Nadleśniczym Nadleśnictwa Lębork, Janem Dominieckim. Tematem rozmów
był udział Lasów Państwowych w dofinansowaniu remontów dróg powiatowych.
Podczas rozmów, które odbywały się w Starostwie Powiatowym w Lęborku
omówiono zasady współpracy pomiędzy Powiatem Lęborskim, a Lasami
Państwowymi w zakresie finansowego wsparcia inwestycji drogowych na
drogach powiatowych przebiegających przez tereny leśne. Szczegółowo
omówiono możliwości współfinansowania rozpoczętej już inwestycji –
przebudowy drogi w kierunku Popowa, a dokładniej odcinka Dziechno –
Popowo, przebiegającego w całości przez tereny leśne.
Jak wcześniej informowaliśmy na trasie do Popowa nawierzchnia drogi
zostanie gruntownie przebudowana i wzmocniona. Przebudowane zostaną
również skrzyżowania remontowanej trasy z drogami leśnymi. Kilka dni
temu teren budowy został przekazany wykonawcy, co oznacza, że roboty
rozpoczną się tuż po zakończeniu pomiarów geodezyjnych i potrwają do
końca października. Kierowcy przemieszczający się tzw. „kaszubskim
skrótem” w kierunku Trójmiasta zyskają nowoczesną i bezpieczną drogę,
wzrośnie również w wymierny sposób bezpieczeństwo mieszkańców
okolicznych miejscowości. Inwestycja realizowana będzie zgodnie z
najnowocześniejszymi standardami, uwzględniającymi uwarunkowania
rolnośrodowiskowe, a więc np. zastosowanie przyjętych normami
zabezpieczeń dla płazów i leśnej zwierzyny przed prawdopodobieństwem
kolizji z przejeżdżającymi pojazdami.
Rozmowy dotyczyły również planowanych na przyszły rok inwestycji
drogowych Powiatu, a więc modernizacji dróg powiatowych Unieszyno –
Pogorzelice i Laska – Czerwieniec.

   

IWONA JUCHNIEWICZ
STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
Referat Rozwoju i Promocji

 

Użytkowników online:
Wszystkich odwiedzin: 4288490
X

Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com