• LFM Lębork - moda na dobry szyk
  LFM Lębork - moda na dobry szyk
 • LFM Lębork i znasz trendy
  LFM Lębork i znasz trendy
 • LFM Lębork - fashion
  LFM Lębork - fashion
 • LFM Lębork
  LFM Lębork

  Wydarzenia muzyczne, koncerty

 • Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork
 • Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork

  Eventy, moda, nowości

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Modele i Modelki – ikony piękna

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Tylko z faktami - świat zdobywamy!

20 lat LSJ – w 1 dniu na mocy Sanktuarium św. Jakuba Apostoła? W duchu wiary!

W Lęborku!

Wartości: chrześcijaństwa i mocy Jakubowej - otwierają ramiona na mieszkańców naszego miasta,  w różnych formach kreatywnego działania. Sama religia, wiara, postać Apostoła – to tylko cenne klucze do całego pomysłu Boga, który, w przyjacielski sposób, koordynuje zamierzeniami członków Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Ap. Religia i sens istnienia – to, bowiem tajemnica oraz dar – połączone z ludzkimi talentami. Dlatego podczas podsumowania 20 lat aktywności - na rzecz Lęborka - uroczystość rozpoczyna się - w lęborskim Sanktuarium - od mszy św. połączonej z modlitwami i muzycznymi przerywnikami.

W wartości słów!

Ojciec Robert Wołyniec (proboszcz) – przybliża wszystkim sens każdej ludzkiej wypowiedzi podpieranej cytatami z Pisma św. Wita także przedstawicieli lokalnych władz – Miasta ( Burmistrza – Pana Witolda Namyślaka) i Powiatu (Panią Alicję Zajączkowską), członków i gości LSJ oraz zaproszonych duchownych, którzy przebywają w naszej parafii. Jednak za najwyższą wartość uznaje Siewcę, który rozsypuje ziarna na różnym podłożu i liczy na wyjątkowe efekty. On – Stwórca – wybiera, bowiem ludzi, stawia ich na drodze życia i wierzy w cel, z Bożym posłaniem i owocami wartymi chrześcijańskiej promocji. Od podatnego gruntu – po wolną wolę każdego człowieka – toczy się proces zmian, przeobrażeń i nowych wizji. Dlatego osoba Prezesa LSJ – Pani Reginy Szczupaczyńskiej zastępuje w tym względzie koordynatora licznych projektów, które wzmacniają m.in. Drogę Jakubową.

Wydarzenia religijne:

LSJ – wzmacnia m.in. Miejski Przegląd Jasełek, konkurs na Lęborską Maskę Jasełkową, wystawy sacrum w lęborskich kawiarniach, lokalach gastronomicznych, antykwariatach, Forum Młodych w kinie LCK Fregata – „Menadżerowie Pana”, Pomorski Przegląd Kaszubskich Kolęd i Pastorałek, Muzykę Regionów, imprezy chrześcijańskie podczas Lęborskich Dni Jakubowych – nabożeństwo ekumeniczne, koncerty podczas Festiwali  Muzyki Chrześcijańskiej, paszporty Jakubowe, Drogę Jakubową, Pielgrzymki Piesze, połączone z pracą lęborskich placówek – oświatowych, kulturalnych ( Miejskiej Biblioteki Publicznej, Młodzieżowego Domu Kultury), a także innymi Stowarzyszeniami działającymi w imię prawdy i jedności katolickiej.   Do promotorów tych działań zaliczamy: Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe w Lęborku, a podczas dopinania projektów wzmacniamy nasze działania  pracą Centrum Sportu i Rekreacji, kina LCK Fregata, Szkoły Muzycznej oraz pod względem kulinarnym – kołami gospodyń wiejskich.

W podsumowaniu!

W salce parafialnej przygrywa zatem Zespół Rodzinny Państwa Formela, z pokładem energii podzielonej na Rodziców i dzieci, którzy zapewniają także oprawę muzyczną w trakcie  mszy św. w naszym kościele. W takiej dynamicznej atmosferze dochodzi do licznych podziękowań za 20 lat aktywności, do której przychylają się władze miasta i powiatu, prezesi  Stowarzyszeń, dyrektorzy instytucji oraz zaproszeni franciszkańscy duchowni.  

20 lat LSJ – to efekt działań sporej ilości ludzi, którzy przez te wszystkie lata zajmują w Stowarzyszeniu różne miejsca i funkcje społeczne. Okazuje się, bowiem, że przy pracy kulturalnej przyciągamy miłośników poezji, muzyki, sztuki, występów publicznych, folkloru i kolorowych Festiwali. Dlatego wartość projektów zahacza o inne miejscowości – od Gdańska i Urzędu Marszałkowskiego, po miejsca prezentacji polskich Górali. Jako wartościowe przesłanie pozostawiamy po sobie ślady – w Internecie, broszurach, Gazetkach Jakubowych, lokalnych portalach informacyjnych, kontach na FB oraz u bezpośrednich odbiorców treści – czyli w sercach lęborczan.

21.07.2021 roku – msza św. otwiera Lęborskie Dni Jakubowe, jako kolebkę działań o podłożu pełnym  chrześcijańskich wartości.

Zobacz zdjęcia!

 

Sylwia Skroś

Użytkowników online:
Wszystkich odwiedzin: 4931899
X

Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com