• Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork

  Eventy, moda, nowości

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Modele i Modelki – ikony piękna

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Tylko z faktami - świat zdobywamy!

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Wydarzenia muzyczne, koncerty

Zaproszenie na 20. Walne Zebranie Członków LSJ! To kreatywne!

W Sanktuarium!

(WZC), które odbędzie się 17 września br. (czwartek) w Domu Parafialnym ul. Basztowa 8 .

Zgodnie z § 19 Statutu pierwszy termin rozpoczęcia WZC ustala się o godz. 18.35,

jeżeli będzie obecnych co najmniej ½ członków zwyczajnych Stowarzyszenia; drugi termin

rozpoczęcia WZC o godz. 19.05, bez względu na liczbę obecnych członków.

Proponujemy następujący porządek obrad:

 

1. Modlitwa o. Proboszcza na rozpoczęcie obrad.

2. Przywitanie i przyjęcie porządku obrad WZC.

3. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.

4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.

5. Wybór komisji uchwał i wniosków.

6. Sprawozdanie zarządu LSJ z pracy za 2019 rok:

(działalność merytoryczna, sprawozdanie finansowe).

7. Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia dla o. Romana Zioły.

8. Sprawozdanie i wnioski komisji rewizyjnej LSJ.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami i rozpatrzenie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla

zarządu z tytułu pracy w 2019 roku.

10. Ustalenie wariantu wyboru prezesa Stowarzyszenia na kadencję 2020 -2024:

a) przez WZC w oddzielnym głosowaniu przed wyborem zarządu,

b) przez WZC spośród członków nowo wybranego zarządu,

c) przez nowo wybrany zarząd, w ramach ukonstytuowania się.

11. Ustalenie liczby członków zarządu Stowarzyszenia (§ 22 Statutu dopuszcza od 5 do 9 osób,

łącznie z prezesem).

12. Wybory w głosowaniu tajnym prezesa i zarządu, uwzględniając przyjęty wariant wyboru

prezesa.

13. Wybory w głosowaniu tajnym komisji rewizyjnej (3 osoby).

14. Dyskusja nad kierunkami działalności Stowarzyszenia w kadencji 2020-2024

15. Przyjęcie wniosków z dyskusji.

16. Modlitwa i błogosławieństwo prezbitera, zakończenie obrad.

 

Z poważaniem

Regina Szczupaczynska – prezes LSJ

 

Użytkowników online:
Wszystkich odwiedzin: 4396537
X

Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com