• Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork

  Eventy, moda, nowości

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Modele i Modelki – ikony piękna

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Tylko z faktami - świat zdobywamy!

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Wydarzenia muzyczne, koncerty

Wkrótce nowa droga do Popowa - informuje Starostwo.

Cztery kilometry nowej drogi wraz z dobrze utrzymanym poboczem i rondem
powstanie wkrótce na trasie popularnego wśród kierowców skrótu z Lęborka
do Trójmiasta. Z udziałem Alicji Zajączkowskiej, Starosty Lęborskiego,
Edmunda Głombiewskiego, Wicestarosty Lęborskiego, wójta Cewic – Jerzego
Bańki, Adriana Wenty, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku oraz
przedstawiciela gminy Linia odbyło się przekazanie wykonawcy placu
budowy. Nową drogą kierowcy pojadą już w listopadzie tego roku.
- Gruntowna przebudowa całej nawierzchni obejmie wykonanie wzmocnienia w
postaci specjalnej siatki, warstwy wiążącej i ścieralnej o łącznej
grubości 10 cm asfaltu, co umożliwi bezpieczny ruch samochodów
ciężarowych o obciążeniu 10 ton na osi – mówi Adrian Wenta, dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Lęborku – Droga zostanie wyposażona w pobocza
o szerokości 0,75 m z mechanicznie stabilizowanego kruszywa łamanego o
grubości 20 cm. Przy rondzie zostanie wykonany peron autobusowy,
kolejny, wraz z zatoką postojową dla autobusów – w miejscowości
Dziechno.
Droga zyska również nowe bariery o łącznej długości kilometra.
Przebudowane zostaną wszystkie zjazdy na drogi leśne oraz wykonane
ogrodzenia zapobiegające wtargnięciu na drogę zwierząt.
Jak zapewniają drogowcy, pomimo ustanowienia odcinkami ruchu wahadłowego
podczas przebudowy, droga nie będzie zamknięta całkowicie dla ruchu.
Zostanie natomiast zorganizowany zalecany objazd dla samochodów
osobowych, które w miejscowości Popowo kierowane będą na Łebunię i
następnie do drogi wojewódzkiej 214 w kierunku Lęborka. Drogowcy
sugerują zalecany objazd wszystkim kierującym autami osobowymi, ponieważ
unikną stania na „wahadłach”, zarządzanych sygnalizacją świetlną.
Kierowcy ciężarówek będą musieli wkalkulować czas oczekiwania na
światłach, ponieważ droga między Popowem, a Łebunią, nie jest
dostosowania do intensywnego ruchu ciężkich aut.
- Inwestycja, której realizację rozpoczynamy, to bardzo ciekawy projekt
i niezwykle potrzebny, o czym przekonały nas rozmowy poprzedzające
podpisanie umowy między Powiatem Lęborskim oraz Gminami Cewice i Linia.
Usprawni on komunikację między sąsiadującymi powiatami wejherowskim i
lęborskim, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo tak kierujących,
jak i mieszkańców okolicznych miejscowości  – mówi Alicja Zajączkowska,
Starosta Lęborski – Cieszę się, że pani Bogusława Engelbrecht, wójt
Gminy Linia z ogromną życzliwością wsparła to zadanie finansowo.
Samorząd Cewic z wójtem Jerzym Bańką również wygospodarował odpowiednie
środki, które umożliwiają rozpoczęcie prac.
Formalne zawarcie umowy partnerskiej nastąpiło 27 maja br. w sali obrad
Rady Powiatu Lęborskiego. Wcześniej została zawarta umowa z wojewodą
pomorskim na dofinansowanie tego zadania z budżetu państwa w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019 (edycja 2019)”, objętego finansowaniem z Funduszu Dróg
Samorządowych. – Mieszkańcy Dziechna, Popowa od lat czekali na poprawę
funkcjonalności tej drogi, bo rzeczywiście jest ona w opłakanym stanie –
mówi Jerzy Bańka, wójt Cewic – Tym bardziej cieszyć się można, że udało
nam się osiągnąć konsensus w sprawie finansowania tego bardzo ważnego
zarówno dla gminy, jak i dla powiatu zadania.
- Na początek ustawimy znaki drogowe informujące o trwających robotach,
wykonamy odhumusowanie poboczy – łącznie na odcinku 8 km, następnie
przeprowadzone zostaną roboty geodezyjne, m.in. wytyczenie osi jezdni i
poszerzenia do planowanego 5,50 m, a dopiero potem wejdą koparki – mówi
Leszek Pranczke, kierownik budowy, reprezentujący generalnego wykonawcę
robót – Zgodnie z założeniami i harmonogramem, zakładamy zakończenie
robót w końcówce października tego roku.
Jak powiedział Edmund Głombiewski, Wicestarosta Lęborski, Powiat będzie
czynił starania o pozyskanie dodatkowych środków i zgodę na wydłużenie
remontowanego odcinka o pozostałe do Popowa 850 m. – Być może nastąpi to
w ramach środków na drugi etap w ramach Funduszu Dróg Samorządowych –
dodaje Wicestarosta E. Głombiewski – Wniosek złożyliśmy o kolejne 2,6
km, a wstępnych decyzji rozstrzygających spodziewamy się pod koniec
sierpnia.

IWONA JUCHNIEWICZ
STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
Referat Rozwoju i Promocji

 

Użytkowników online:
Wszystkich odwiedzin: 4043804
X

Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com