• Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork

  Eventy, moda, nowości

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Modele i Modelki – ikony piękna

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Tylko z faktami - świat zdobywamy!

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Wydarzenia muzyczne, koncerty

Sołtysi na forum

Po raz czwarty liderzy sołectw powiatu lęborskiego spotkali się na Forum
Sołtysów, zorganizowanym w Starostwie Powiatowym w Lęborku. Tematykę
obrad zdominowały zagadnienia ochrony środowiska.
Zebranych przywitała Teresa Ossowska – Szara, Starosta Lęborski.
Starosta zaprezentowała podsumowanie kadencji w zakresie współpracy
samorządu powiatowego. Doceniła doskonałą współpracę z gminami
szczególnie w zakresie współfinansowania inwestycji na drogach
powiatowych, które oprócz znaczącego wpływu na ogólne bezpieczeństwo
komunikacyjne, usprawniają komunikację na terenie gmin i sołectw.
–Doceniam działania państwa sołtysów w zakresie gospodarnego zarządzania
funduszami sołeckimi, pozyskiwanie dodatkowych środków i zaangażowanie w
inicjatywy proekologiczne. Gospodarowanie finansami to zawsze duża
odpowiedzialność. Wszyscy Państwo spisali się w tym zakresie doskonale i
jestem przekonana, że z bardzo dobrym skutkiem dla zaspokajania potrzeb
państwa lokalnych społeczności.  – dodała Teresa Ossowska – Szara,
Starosta Lęborski.
O korzyściach płynących z zaangażowania mieszkańców powiatu w działania
związane z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu mówiła
Elżbieta Godderis, Wicestarosta Lęborski. – Organizowaliśmy pikniki,
rajdy, zachęcaliśmy do przesiadania się na transport komplementarny,
multimodalny, przy wykorzystaniu kombinacji ekologicznych (np. rower) i
publicznych środków transportu, co z jednej strony poprawia płynność
ruchu oraz zapobiega nadmiernemu zanieczyszczeniu środowiska, ponieważ
rezygnujemy wtedy z podróżowania samochodami – dodała Wicestarosta
Lęborski.
Violetta Kurkiewicz – Zajączkowska, Naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska w lęborskim starostwie, przybliżyła zasady akcji „Nie truj
sąsiada. Nie wypada”, dotyczącej przeciwdziałaniu spalaniu śmieci w
piecach gospodarstw domowych i promowaniu paliw ekologicznych, co
długofalowo przekłada się na utrzymanie czystości powietrza, z której to
czystości powiat lęborski słynie.
Gratulacje i upominki otrzymali sołtysi, którzy szczególnie wyróżnili
się pod względem gospodarności i zaangażowania w inicjatywy
proekologiczne. Starosta Lęborski nagrodziła: Justynę Lica, sołtys
Karwicy, Annę Walkusz, sołtys Łebuni, Wiolettę Szymikowską, sołtys
Bukowiny, Mariolę Wiśniewską, sołtys Mostów, Ryszarda Krygowskiego,
sołtysa Rekowa Lęborskiego, Tomasza Gada, sołtysa Redkowic, Romana
Downara – Zapolskiego, sołtysa Chocielewka, a także Jana Zawadkę,
sołtysa Żarnowskiej, Danutę Skibińską, sołtys Wojciechowa i Jerzego
Lisewskiego, sołtysa Wrześcia.
W spotkaniu z sołtysami uczestniczyli również przedstawiciele samorządów
miejskich i gminnych: Witold Namyślak, Burmistrz Miasta Lęborki i
Ryszard Wittke, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska.

 

Użytkowników online:
Wszystkich odwiedzin: 3949167
X

Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com