• Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork

  Eventy, moda, nowości

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Modele i Modelki – ikony piękna

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Tylko z faktami - świat zdobywamy!

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Wydarzenia muzyczne, koncerty

Refleksje po XVIII Walnym Zebraniu Członków Lęborskiego Stowarzyszenia św. Jakuba Apostoła!

U franciszkanów!

 11.04.2019 roku – to data przybliżająca spotkanie członków LSJ. W klimatycznej salce Domu Parafialnego obrady przypominają charakter wszystkich przedsięwzięć, które wzbogaciły całą  lęborską kulturę w 2018 roku. Jako wstęp do religijnego wyciszenia traktujemy mszę św. o godzinie 18:00, aby następnie, w  miłej i serdecznej atmosferze, dyskutować o ambitnym kalendarzu wydarzeń chrześcijańsko – miejskich. Przedstawiciel samorządu – Burmistrz Miasta Lęborka – Pan Witold Namyślak, o. Roman Zioła, czy radni miejscy  i powiatowi – to wymowne wzmocnienie przekazu słownego dotyczącego sensu i zaangażowania w sprawy lokalnego środowiska. Do prezentacji wachlarza zadań wyznaczamy więc Panią Prezes LSJ – Reginę Szczupaczyńską i prowadzącego Walne Zebranie – Pana Adama Stenkę. Możliwość swobodnego wypowiadania się na tematy zawarte w Planie Pracy toruje drogę do uzyskania wspólnego podłoża w konkretnej  perspektywie kolejnych wydarzeń. Ta otwarta brama  - na nowe i stare inicjatywy -  wzmacnia, bowiem nasze przekonanie o słuszności i wadze wszystkich działań.

Proponowany porządek zebrania :

 1. Modlitwa na rozpoczęcie WZC.
 2. Otwarcie obrad
 3. Wybór przewodniczącego i sekretarza WZC.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności podejmowania ważnych uchwał.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków
 6. Przyjęcie porządku obrad WZC.
 7.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności LSJ

za rok 2018:

       a) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,

       b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego,

       c) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu LSJ.

 1. Dyskusja nad projektem planu pracy oraz przyjęcie wniosków z dyskusji określających zadania dla Zarządu LSJ.
 2. Przyjęcie planu pracy Stowarzyszenia na 2019 rok.
 3. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 4. Modlitwa i błogosławieństwo prezbitera, zakończenie obrad.

Sylwia Skroś                                                                      

 

 

Użytkowników online:
Wszystkich odwiedzin: 3961578
X

Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com