• Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork

  Eventy, moda, nowości

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Modele i Modelki – ikony piękna

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Tylko z faktami - świat zdobywamy!

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Wydarzenia muzyczne, koncerty

Przyjdź na POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ZESPOLE SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU

Przyjdź na POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ZESPOLE SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU

_Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku DNIA 14 LISTOPADA 2018R. organizują POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w ZESPOLE SZKÓŁ GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ I AGROBIZNESU w LĘBORKU, UL.
WARSZAWSKA 17 w godzinach OD 10.00 DO 14.00._

_Wydarzenie to odbywa się w trakcie trwania Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (12.11– 18.11.)_

_Celem POMORSKIEGO DNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jest promowanie przedsiębiorczości – zarówno w zakresie zakładania indywidualnej działalności gospodarczej jak również przedsiębiorczości postrzeganej jako szczególny rodzaj aktywności sprzyjającej realizacji rozwoju zawodowego i edukacyjnego oraz rozwój sieci współpracy pomiędzy partnerami społecznymi w zakresie przedsiębiorczości, promowanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń._

_POMORSKI DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI __będzie miejscem spotkania instytucji zaangażowanych w proces uruchamiania działalności gospodarczej m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Miejskiego, jednostek finansujących i instytucji wspierających przedsiębiorczość takich jak: Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości w Słupsku, Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Lęborku, Polska Fundacja Przedsiębiorczości Oddział w Lęborku - Pośrednictwo odnośnie udzielania pożyczek w ramach Programu „Wsparcie w Starcie II”, Banki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lęborku, Młodzieżowe Centrum Kariery w Lęborku z uczestnikami przedsięwzięcia tj. osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy i innymi osobami zamierzającymi uruchomić indywidualną działalność gospodarczą, uczniami szkół ponadpodstawowych powiatu lęborskiego, a także z przedsiębiorcami i pracodawcami prowadzącymi działalność gospodarczą zamierzającymi rozwijać własne firmy._

_W ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości planuje się:_

-       _prezentacje multimedialne instytucji zaangażowanych w rozwój
przedsiębiorczości,_

-       _prezentacje „Dobrych praktyk” przez osoby, które
założyły własne firmy przy udziale wsparcia finansowego oferowanego przez PUP w Lęborku,_

-       _prezentacje „Dobrych praktyk” przez pracodawców lokalnego
rynku pracy, którzy korzystali ze środków KFS,_

-       _warsztaty pn. "Dokąd zmierzam?" prowadzone przez doradców
zawodowych z uczniami szkół ponadpodstawowych, w ramach których zostaną poruszone następujące zagadnienia:_

·     _„Profil zainteresowań” - ćwiczenie określające wybór
zawodu / kierunku kształcenia,_

·     _„Czy ja się do tego nadaję” - kwestionariusz samooceny,_

·     _„Ty jako przedsiębiorca” – autoanaliza,_

·     _Zawody nadwyżkowe i deficytowe (definicje i przykłady w
oparciu o Barometr zawodów, dyskusja w oparciu o prezentację multimedialną),_

·     _Świat zawodów – potrzeby rynku pracy a wymagania
pracodawców na lokalnym rynku pracy._

Jesteśmy przekonani, iż nasza inicjatywa znajdzie uznanie u osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu lęborskiego oraz pracodawców, ale również w oczach lokalnego społeczeństwa.
Wierzymy, że wydarzenie to będzie dla wszystkich stron okazją nie tylko do nawiązania kontaktu, ale również początkiem przyszłej korzystnej współpracy.

 

 

Użytkowników online:
Wszystkich odwiedzin: 3906864
X

Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com