• Fakty Młodych Lębork
  Fakty Młodych Lębork

  Eventy, moda, nowości

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Modele i Modelki – ikony piękna

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Tylko z faktami - świat zdobywamy!

 • FM Lębork
  FM Lębork

  Wydarzenia muzyczne, koncerty

Certyfikat po raz XVI

Finałowa Gala Certyfikatu Promocji Ziemi Lęborskiej odbędzie się 7
czerwca br. w sali audiowizualnej Zespołu Szkół
Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Statuetki otrzymają podmioty
najbardziej zasłużone dla promowania powiatu lęborskiego.
Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie najaktywniejszych
podmiotów i osób fizycznych z regionu Ziemi Lęborskiej za działalność
promocyjną oraz popularyzacja osiągnięć gospodarczych i społecznych.
Otrzymanie certyfikatu możliwe jest za wyjątkowe osiągnięcia promujące
Ziemię Lęborską, np. w kategorii: „Przedsiębiorstwo Ziemi Lęborskiej”,
„Produkt turystyczny Ziemi Lęborskiej”, za szczególną działalność
społeczną, wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Ostateczne
kategorie corocznie ustala Kapituła na podstawie nominacji zgłoszonych
przez uprawnione podmioty. Kapituła ma również prawo do wnioskowania o
przyznanie nagród specjalnych.
O nadanie certyfikatu może się ubiegać osoba fizyczna lub podmiot
prawny, promujące Ziemię Lęborską na forum regionalnym poprzez osiągane
sukcesy. Kandydat może ubiegać się o wyróżnienie osobiście, bądź zostać
zgłoszony przez wnioskodawców: jednostkę samorządu terytorialnego,
samorządy gospodarcze, organizacje społeczne, inne jednostki i
organizacje zainteresowane konkursem. Wyróżniony może zostać także
produkt turystyczny lub turystyczna atrakcja ciesząca się uznaną,
wzrastającą w ocenianym roku renomą wśród osób odwiedzających Ziemię
Lęborską. Zgodnie z przyjętymi zasadami, certyfikat z tego samego
tytułu, można uzyskać nie częściej, niż co 3 lata.
Laureatów wyłania Kapituła Certyfikatu, powołana przez Starostę
Lęborskiego, zaś ostatecznie – statuetki i wyróżnienia przyznaje Zarząd
Powiatu Lęborskiego na wniosek Kapituły. Wymierną korzyścią dla
laureatów jest prawo do używania tytułu w promocji swojej działalności
gospodarczej i społecznej.
Kto w tym roku otrzyma Certyfikat, okaże się podczas uroczystej Gali – 7
czerwca o godz. 13.00 w sali audiowizualnej Zespołu Szkół
Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku, przy ul. Marcinkowskiego 1. Do
udziału w Gali zostali zaproszeni wszyscy laureaci minionych edycji
konkursu, przedstawiciele biznesu, samorządowcy, działacze społeczni i
kulturalni, reprezentanci instytucji państwowych.
Równolegle z Galą Certyfikatu odbędzie się inauguracja XVI Lęborskich
Dni Techniki, organizowanych przez Naczelną Organizację Techniczną.
Technicy przyznają swoje nagrody dla najlepszego nauczyciela zawodu oraz
tytuły Mister Budownictwa i Menadżer Ziemi Lęborskiej.
Wykład inauguracyjny dotyczył będzie 30-lecia wolnej przedsiębiorczości.
O rocznicy pierwszych po czasach PRL wolnych wyborach i wydarzeniach,
dzięki którym stały się one możliwe, przypominać będzie eksponowana tego
dnia wystawa „Solidarnie ku wolności”, przygotowana z materiałów
udostępnionych przez Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Dzień
później, w sobotę 8 czerwca, w godzinach 10-14 na Placu Pokoju będzie
można oglądać stoiska promocyjne lęborskich firm i przedsiębiorstw.


IWONA JUCHNIEWICZ
STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU
Referat Rozwoju i Promocji

 

 

Użytkowników online:
Wszystkich odwiedzin: 4006748
X

Bądź na bieżąco, polub nas na Facebook.com